top of page

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (3.Aşama)

UNDP tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı’nın ana faydalanıcısı olduğu İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesinin I. ve II. Aşamalarında pilot olarak kurulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının (YÖGK) sayısı, projenin III. Aşamasında 19’a çıkarılmıştır. Kurulların amacı, yerel güvenlik sorunlarına kolluk kuvvetleri, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya mensupları ile ortaklaşa önleyici eylem planları geliştirmek ve uygulamaktır. Bu bağlamda, Proje raporlarında belirlenen öneriler ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kararı ile Beşiktaş ilçesinde YÖGK kurulmasına karar verilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalıştay ve danışma toplantıları boyunca suç önlemeye yönelik Yerel Önleme ve Güvenlik Planı geliştirilmiş ve eylem planları ilgili paydaşlar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. İstanbul’da gerçekleştirilecek çalıştayda sivil gözetimin geliştirilmesi bağlamında - Proje kapsamında Beşiktaş YÖGK tarafından geliştirilen yerel önleme ve güvenlik eylem planları ve suç önleyici uygulamalar hakkında bilgi verilmesi - Edinilen dersler ve en iyi uygulamaların değerlendirilmesi & - YÖGK faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve başarılı iş birlikleri geliştirme konusunda tavsiyeler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Bu bağlamda kurul üyelerimizle 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde çalıştayımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

6 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page