top of page

Marc Auge

Ütopya ve Distopya Değil. İnsanların Geleceği- Marc Augé


Hazırlayan : Murat Ergin"...Çağımızın en büyük çelişkisi, bilimsel gelişmelerin sonsuz büyük ve sonsuz küçüğün keşfini olanaklı kılmasına karşın, birtürlü geleceği tasawur etmeye cesaret edemiyor olmamızdır. Bilim o denli hızla ilerliyor ki günümüzden yaklaşık elli yıl sonra insanlığın sahip olacağı bilgi birikimini hayal bile edemiyoruz. Hâlbuki tarihsel ölçekte düşünüldüğünde elli yıl çok küçük bir zaman dilimi..."


Marc Augé, modern bir filozof, bir kent şairi ve şimdinin sesi. Kaleme aldığı hemen her şey hacimsiz ama bir o kadar içine dünyayı sığdıracak kadar dopdolu. Her döneme bir

Thomas More lazım mı? Bizi gerçekle tokatlayan bir adam Augé.


" Bilimsel ilerlemeye, insanların sosyal yaşamı üzerinde etkisi olmayan teknolojik buluşlar ve yenilikler eşlik ettiğinden, bu çelişki daha da şaşırtıcıdır.

Bugün biliyoruz ki bilim para gerektiriyor, dolayısıyla sadece zengin ülkelerde gelişebiliyor. Temel ve uygulamalı bilimlerde yürütülen araştırmalar arasında çok az fark var; çünkü temel bilimler, uygulamalı bilimler tarafından üretilen teknolojik araçlara ihtiyaç duyuyor. Kısaca söylemek gerekirse, insanlık tarihi boyunca bilim tarihi ile siyasal tarih hiç bu denli birbirine bağımlı olmamıştı."

Marc Augé, sokakta yaşayan bir evsizi görüp ondan modern zaman destanı çıkartacak kadar hayatın içinden yazıyor. Gözlerini dünyanın kaderine ve insan olmanın gizemine açmış modern zaman filozofu. Geleceği bir kader gibi gördüğü söylenebilir, çünkü insanlığın tarih boyunca aktardığı, duygunun tarihselliğini ondan okurken şimdiki zaman daha bir anlamlanıyor.


"Günümüzde bahsedilen ekonomik ve finansal krizin kökleri, belki de —sonuçlarını ölçmeyi öğrenmemiz gereken ve nispeten yeni bir durum olan— bilim tarihi ve siyasal tarihin bu iç içe geçmişliğinden kaynaklanan sebeplerden daha da derinlerde bulunuyor...

Demokrasi ile hiç ilgisi olmayan rejimler serbest azara gayet güzel uyum sağlıyorlar. Finansal vurgunculük, üretim ve sosyal refah mantığının önüne geçiyor. Ekonomik kaynaklar alanında olduğu gibi, bilimsel bilgi birikimi anlamında da en ayrıcalıklı olanlarla bunlardan en mahrum olanlar arasındaki uçurum, gelişmekte olan ülkeleri de içine alacak şekilde sürekli derinleşiyor"


Pandemi sonrası dünyadaki dengelerin değişimi Marc Augé' den okumak için sabırsızlanıyorum.


"Günümüzde artık üç farklı sosyal sınıftan oluşan bir dünyaya doğru gidiyoruz: muktedirler, tüketiciler ve dışlananlar.


"Bu dünyanın ve gelmekte olan dünyanın muktedirlerinin bağdaşık bir bütünlük oluşturduklarını söyleyemeyiz. Bu "muktedirler" ekonomi, politika ve bilim dünyasından geliyorlar."


Marc Augé, yaşamda tek bir şeye inanıyor. "Eğitim Ütopyası" diye belirgin bir ayrım yapıyor. Gerçeğin ve geleceğin, küreselleşen dünyanın dengesinin yalnızca " Eğitimle" kader olmaktan çıkacağını yineliyor.


"- çok acil şekilde temellerinin oluşturulması ve sağlamlaştırılması gereken herkes için eğitim ütopyasıdır. Diğer yandan, eşitliğin bulunmadığı, çoğunluğu eğitilmemiş, cahil, okuryazar olmayan, ya tüketim çarkına ya da bu çarktan dışlanmaya mahkûm edilmiş, din propagandası kisvesi altında her türlü şiddete ve ideolo'ik anlamda gerilemeye açık ve nihayetinde toplu intihar riski altında yaşayan bir küresel toplum olarak şekillenen bir ütopya daha var. Günümüzde sanki gerçekleşme yolundaymış izlenimi veren bu karanlık ütopyanın gerçekleşmesini engelleyecek ve durumu tersine çevirecek tek ütopya yine herkes için eğitim ütopyasıdır."


Eğer, sizler de haber izlemekten ve aynı şeyleri tekrar tekrar duymaktan ve zamanın tekerrürlerinden sıkılır iseniz, Marc Augé okumak sizi rahatlacak. Yaşamak, durmak, kendinize yetişmek ve en önemlisi gözlerinizi geceye yumduğunuzda rahat bir uyku çekeceksiniz. Çünkü zamana karşı işlenen bütün suçlar ve insanların ahmaklığı sizin hatanız değil. Kader kolektif bilincimizin doyum noktası, esas gerçek içimizde nefes alıyor. Biz kimiz?


İnsanların Geleceği- Marc Augé


Marc Augé' nin Türkçeye Çevrilmış Kitapları:


● Dünyalıların Geleceği - İnsanlığın Tarihöncesinin Sonu - Marc Auge ( Eksik Parça Yayınları)

● Yok-Yer | Marc Augé.

●Yer Değiller - Bir Üst Modernite Antropolojisine Giriş - Marc Augé ( İnsan Yayınları )

● Unutma Biçimleri | Marc Augé ( Yapı Kredi Yayınları )

●Yaşsız Zaman-Kendi Etnolojini Yapmak - Marc Augé ( Yapı Kredi Yayınları )

●Bisiklet Mucizesi -

Marc Augé ( Hil Yayınları )

●Gündüz ve Gece Düşleri - Marc Augé (Yapı Kredi Yayınları)

●Çağdaş Dünyaların Antropolojisi - Marc Auge ( Dipnot Yayınları )

●Biri Sizi Bulmaya Çalışıyor - Marc Augé (Yapı Kredi Yayınları)

●Paganizmin Dehası - Marc Augé | ( Dost Kitabevi )

    

132 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page